Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minder uren naar school. Bijvoorbeeld omdat uw kind ziek is. Dit heet vrijstelling van leerplicht. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht.

Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn.

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Hieronder leest u meer over de landelijke voorwaarden voor geoorloofd verzuim en voor verlof buiten de schoolvakanties. Twee Leerplein055-scholen mogen van het ministerie van onderwijs flexibele onderwijstijden hanteren. Het gaat om Sterrenschool Apeldoorn en Sterrenschool De Vliegenier. De directeuren van deze scholen informeren ouders over de specifieke regels die hiervoor gelden.

Religieuze feestdagen

Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervult of een religieus feest viert. Voorbeelden zijn scholen die geen lesgeven op Goede vrijdag of tijdens het Suikerfeest.

Scholen moeten deze vrije dagen publiceren in de schoolgids. Zodat ouders al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten hoe het schooljaar is ingedeeld. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Of als een ouder terugkomt van een militaire missie. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:

  • een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
  • een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u toestemming vragen bij de directeur van de school. Dit moet acht weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal tien dagen. Dit mag één keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

Bij een aanvraag van meer dan tien dagen moet u verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn.

[bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen]