De activiteitencommissie (AC)

Wat doet de Activiteitencommissie?

De AC stelt zich als doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, het leraren team, schoolcommissies, de leerlingen en overige bij de school betrokkenen te bevorderen. Dit doel wil de AC bereiken door samen met het team  allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren.

Jaarlijks aan het begin van het schooljaar, vragen we aan alle ouders een financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan de opening van het schooljaar, het Sinterklaas, kerst- en paasfeest en andere activiteiten.

Tijdens vergaderingen worden o.a. actuele zaken besproken zoals b.v. de stand van zaken wat betreft het organiseren van de activiteiten maar ook de financiën. Hierbij is een vertegenwoordiger van het team aanwezig.

AC-leden
Annoek Linthorst
Stephan van Dijk
Marijke Sanders
Astrid Altena
Sylvia Slijkhuis

Niet op de foto André Tuik

Leerkrachten in de Activiteitencommissie

  • Nienke Pol
  • Malou Kip

Ouderbijdrage

Hoewel de ouderbijdrage in principe een vrijwillige bijdrage is, is uw bijdrage van essentieel belang om deze extra activiteiten te kunnen bekostigen.