De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. DeLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden zaken die in en rondom IKC Vindingrijk plaatsvinden vastgelegd in een jaarverslag. Hierbij kunt u denken aan onderwijs inhoudelijke zaken, maar ookLees meer


Korte introductie van de school

De openbare basisschool IKC Vindingrijk ligt in het wijkdeel Woudhuis, een vrij nieuwe en jonge wijk in Apeldoorn. De leerlingen komen voornamelijk uit de wijkenLees meer


Missie en Visie, onze kernwaarden

Hieronder een link naar de missie en visie van IKC VindingRijk. Missie en visie van basisschool IKC VindingRijk


Nieuwe leerlingen

Wanneer een kind is ingeschreven, krijgt hij/zij de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om te wennen. Het is immers een heleLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer