Nieuwe leerlingen

Wanneer een kind is ingeschreven, krijgt hij/zij de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om te wennen. Het is immers een hele stap om voor het eerst naar school te gaan. Op deze manier kan een kind vast kennis maken met de nieuwe juf of meester en de groep waar het in komt. Voorafgaand aan een inschrijving of overschrijving vindt een intakegesprek plaats tussen ouders en school. Bij de aanmelding van een kind ontvangt u alle verdere gegevens van de school.

Protocol overname leerlingen

In eerste instantie gaat het erom dat we vanuit gezond verstand en vanuit het belang voor het kind zoeken naar de beste plek van onderwijs voor het kind. Uit onderzoek blijkt dat wisselen van school de leerprestaties niet ten goede komt. Daarom hebben de Apeldoornse schoolbesturen, Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep, besloten tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken.

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is in principe alleen mogelijk als:

  • u verhuist
  • er sprake is van een onoplosbaar conflict
  • de school de zorg niet meer kan leveren
  • uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan, onze voorkeur gaat dan uit naar een overstap aan het einde van het schooljaar. In Apeldoorn zijn afspraken gemaakt tussen de besturen over de overname van leerlingen. Dit is vastgelegd in een protocol en bepaalt het handelen van alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school en handelen we volgens genoemd protocol.