Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024 IKC Vindingrijk

Herfstvakantie   14-10 t/m 22/10/2023
Kerstvakantie 23/12/2023 t/m 7/01/2024
Voorjaarsvakantie 17/02 t/m 25/02/2024
Goede Vrijdag 29/03/2024
2e Paasdag 1/04/2024
Meivakantie 27-04 t/m 12/05/2024
Incl. hemelvaartsdag en extra
vrijdag
2e Pinksterdag 20/05/2024
Zomervakantie   13/07 t/m 25/08/2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

maandag 23 oktober 2023
vrijdag 9 februari 2024
donderdag 28 maart 2024
dinsdag 21 mei 2024
vrijdag 28 juni 2024