Vakanties en vrije dagen 2024-2025

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

VAKANTIEROOSTER/STUDIEDAGEN  2024 – 2025

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2025
Goede vrijdag 18 april 2025
Paasmaandag 21 april 2025
Meivakantie 22 april t/m 4 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaart + vrijdag 29 mei t/m 30 mei 2025
Pinkstermaandag 9 juni 2025
Korte schooldag 18 juli 2025:  08.30 uur t/m 12.00 uur 2025
Zomervakantie Zomervakantie

Studiedagen
Dit zijn de voorlopig data, er worden nog 3 studiedagen extra ingepland.

Woensdag 18 september 2024
Vrijdag 7 februari 2025
Maandag 23 juni 2025