Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 8 leerkrachten, een interne begeleider, een onderwijsassistente en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Door overheidsmaatregelen , maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de meeste kinderen te maken hebben met twee leerkrachten. Dit is wat ons betreft ook het maximale. Bij de onderbouw streven we er naar de leerkrachten, die recht op verlof hebben, vrij te geven op het moment dat de kinderen ook vrij zijn, op vrijdagmiddag.

Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een groepsmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Overige mensen in de school

Op onze school zijn ook leerkrachten werkzaam die humanistisch vormingsonderwijs geven.

Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis of bureau HALT. En externe docenten die worden ingezet voor onze talentateliers.