Dit jaar onder de aandacht

Het team IKC VindingRijk, toen nog OBS het Woudhuis, heeft in schooljaar 2022-2023 ingezet op het ontwikkelen van een verscherpte kwaliteitscyclus en didactiek. Er wordt gewerkt met coaches op school en op individueel niveau om de leerkracht in zijn kracht te zetten of te houden. Het team jaagt haar droom en ambitie na! 

VindingRijk 

Een prachtig woord en bij ons op school één van betekenis. Met deze naam onderscheiden wij ons in de wijk en willen wij de mensen in de buurt prikkelen om kennis te nemen van onze school. Een plek waar kinderen met glans zichzelf kunnen zijn en waar de wereld ontdekt wordt. Op IKC VindingRijk mag iedereen met glans zichzelf zijn! Dit is waarom we elke dag klaar staan om met onze kinderen aan het werk te gaan en wat we hen gunnen: procesgericht onderwijs in een sfeer van verbondenheid waar kinderen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Deze ambitie gaan we nastreven door onze identiteit verder vorm te geven. We richten ons aanbod en de daarbij horende leer- en speelomgeving rijk in. Afgelopen schooljaar is het schoolplein vergroend en ook uitdagender gemaakt. Vanaf augustus 2023 vult de school zich verder met verrijkte ruimtes om exploratiedrang ruimte te bieden; plekken waar je de wereld mag ontdekken. De kinderen ontwikkelen zich breed door te werken aan persoonlijk balans in Studio Rust, constructies maken en ontwerpen bij bureau Bouw en zwaaien met de verfkwast bij Werkplaats Fantasierijk. 

Onderwijskundige focusOns leerpakket bestaat uit de kernvakken rekenen, taal/spelling en lezen, deze vakken vormen samen de fundering van een doorlopend aanbod. Op school werken we samen aan het vormen en uitzetten van beredeneerd aanbod.  De leerkrachten werken in één van de focusgroepen, elke focusgroep richt haar pijlen op 1 van de kernvakken. Zij gaan te werk om vanuit onderzoek (wetenschappelijke onderbouwing) te komen tot beredeneerde keuzes die bijdragen bij het behalen van de schoolambities. 

De focusgroep rekenen gaat zich toeleggen op verdiepend aanbod door de 1S rekenaars en versterkt het uitzetten van de leerlijn automatiseren.  

De focusgroep spelling gaat de ingezette didactiek vastleggen in een kwaliteitskaart. Het team zet de ingezette koers verder uit; doelgerichte instructies vanuit de methodiek van José Schraven. 

De focusgroep lezen gaat samenwerken met Bibliotheek op de school. Er wordt een leescoördinator opgeleid en zowel de leerkrachten als de kinderen monitoren de leesbeleving binnen de school.Het team richt zich samen op de doorgaande lijn lezen en taal. We worden hierbij begeleid door Brenda Kokje van Onderwijsbureau Meesterschap. 

‘Noodzaak is de moeder van vindingrijkheid.’ (PlatoGrieks, filosoof 427 v.C. – 347 v.C.)