onze school

IKC Vindingrijk is een openbare basisschool met gemiddeld 70 leerlingen. Onze school is gehuisvest in de moderne, multifunctionele wijkaccommodatie ‘Het Bolwerk’. De school verzorgt onderwijs op maat. Uitgangspunten hierbij zijn de individuele mogelijkheden van het kind en de Cito-scores.

Het onderwijs wordt zo afgestemd dat een leerling een doorgaande ontwikkeling heeft. Een gedegen leerlingvolgsysteem waarborgt het geheel.

IKC Vindingrijk maakt samen met andere scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, na-schoolse-opvang en onder meer sociaal-culturele instellingen onderdeel uit van de Brede School Osseveld/Woudhuis. Vanuit de Brede School worden diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van sport en cultuur, zowel tijdens als buiten schooltijd.

Delen via