De directie

Directeur van OBS IKC Vindingrijk is Susanne Vermeulen. Zij is aanwezig op de maandag, donderdag en (woensdag). Zij heeft de dagelijkse leiding van de schoolLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Het team van IKC VindingRijk heeft in schooljaar 2023-2024 ingezet op lezen. Dat wil zeggen dat er volgens de laatste inzichten gewerkt wordt aan begrijpendLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Het schoolteam

Het schoolteam 2023-2024 bestaat uit het volgende enthousiaste team: Interne vertrouwenspersoon: Nienke Pol


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 6 leerkrachten, een KC-er, 1 onderwijsassistente en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelenLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen pauzeren de kinderen en krijgen  de gelegenheid iets te eten en te drinken. Dat gebeurt ook in andere groepen; een beker ofLees meer


Schooltijden/Continurooster

Op IKC Vindingrijk werken we met een continurooster, dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven en lunchen. De schooltijden zijn alsLees meer


Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. ScholenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Vakanties en vrije dagen 2024-2025

Landelijk vakantieoverzicht Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking totLees meer