De directie

Directeur van OBS IKC Vindingrijk is Susanne Vermeulen. Zij is aanwezig op de maandag, donderdag en (woensdag). Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.