Pauzes

In de kleutergroepen pauzeren de kinderen en krijgen  de gelegenheid iets te eten en te drinken. Dat gebeurt ook in andere groepen; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep). Dinsdag en woensdag zijn onze  fruitdagen, dan nemen onze leerlingen alleen fruit mee.

Maandag en donderdag (groep 6 gym in de pauzetijd): 

De groepen gaan om 10.15 eten en drinken en gaan om 10.30 – 10.45 uur naar buiten.