Jaarverslag

Elk schooljaar worden zaken die in en rondom obs Het Woudhuis plaatsvinden vastgelegd in een jaarverslag. Hierbij kunt u denken aan onderwijs inhoudelijke zaken, maar ook diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden.

jaarverslag 2022-2023 OBS het Woudhuis