Contactmomenten en rapporten

Op IKC Vindingrijk kennen we minimaal twee gespreksmomenten per schooljaar Er zijn twee schriftelijke rapportages.

November
1e contactmoment met het accent op de sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind (rapportagegesprekken).

Maart
1e schriftelijk rapport met de mogelijkheid voor een gesprek n.a.v. het rapport met de groepsleerkracht.

Juni

Rapportagegesprekken  op verzoek van leerkracht en/of ouders.

Juli
2e schriftelijk rapport met de mogelijkheid voor een gesprek. De leerlingen van de groepen 6, 7 (voor deze groep zijn het ‘voorlopige adviesgesprekken ‘) en 8 worden ook uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een rapport mee bij de overgang naar de volgende groep.

Voor groep 8 kinderen en hun ouders vinden er in januari  advies gesprekken plaats over het voortgezet onderwijs.

Natuurlijk kunt u ook tussentijds informeren naar de ontwikkeling van uw kind. Wij vragen om hiervoor een afspraak te maken met de groepsleerkracht.