Plek voor talent binnen ons onderwijs

Naast onze focus voor de basisvakken en het opbrengstgericht werken, richten wij ons op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten bij leerlingen en leerkrachten. Wij zetten daarbij het programma 4x wijzer in en hebben verschillende rijke werkplekken in de school.

Onderzoek toont aan dat in het basisonderwijs minder dan 20% van de talentvolle leerlingen wordt uitgedaagd. Bovendien is aangetoond dat een positieve houding ten opzichte van het eigen talent, een positieve invloed heeft op het leren van kinderen. 

Talenten ontdekken 

Als leerlingen aan het einde van hun basisschooltijd niet voldoende positieve kennis en houding hebben opgebouwd over hun eigen talentontwikkeling, wordt het moeilijker om deze beeldvorming in het voortgezet onderwijs nog bij te sturen. Genoeg redenen om meer aandacht te besteden aan talent 

Omdat kwaliteiten en talenten van leerlingen zeer uiteenlopen, bieden wij een divers aanbod op het gebied van kunst & cultuur, wetenschap & techniek, muziek, drama en sport. Zowel leerlingenleerkrachten en ouders worden uitgedaagd om hun talenten te benutten en te ontwikkelen. 

Hoe werkt het? 

Dit aanbod gaat uiteraard niet ten koste van de tijd die we besteden aan de basisvakken.  De lessen worden verzorgd door eigen leerkrachten en eventueel door externe deskundigen. Ze vinden plaats in of rondom de school. Soms zullen we een beroep doen op ouders om te begeleiden of voor vervoer te zorgen. Ouders horen dit ruim van tevoren.