Methodes

Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methoden:

Vakgebied Methode
Nederlandse taal Taal Actief 4
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Rekenen en wiskunde Getal en Ruimte
Schrijven Pennenstreken/Schrijven in de basisschool
Engels Join in
Lichamelijke oefening Bewegen in het basisonderwijs
Aardrijkskunde Grenzeloos /4xwijzer
Geschiedenis Wijzer door de tijd/4xwijzer
Natuur/Biologie/Techniek Binnenstebuiten/4xwijzer
Sociaal Emotionele vorming KiVa
Muziek Muziek. Moet je doen!
Handvaardigheid Laat maar zien.nl
Tekenen Laat maar zien.nl
Voorgezet technisch en begrijpend lezen Estafette
Taal/rekenen kleuters Kleuterplein enĀ  digikeuzebord