KiVa

Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid enhet tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wijer een fijne school van!’
KiVa is goedgekeurd door het NJi en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Effecten van KiVa

In het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs van het Ministerie van Onderwijs is KiVa tussen 2012 en 2014 uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door de
Rijksuniversiteit Groningen op 99 Nederlandse basisscholen. KiVa bleek effectief, onder meer in het tegengaan van pesten. Hieronder in het kort enkele resultaten van het onderzoek:
 KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen en voorkomt/vermindert depressieve gevoelens.
 Door KiVa oordelen kinderen positiever over hun leerkracht.
 Door KiVa hechten kinderen meer belang aan het goed zijn in vriendschappen.
 Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkracht meer vaardigheden heeft om groepsproblemen te verhelpen.
 Door KiVa ontstaat een beter school- en leerklimaat.
 KiVa is bewezen effectief in het verminderen van pesten (ruim 63%).

– Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 11,9% van de kinderen aan maandelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 5%.
– Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 6,8% van de kinderen aan wekelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 3,1%.
– Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 15,5% van de kinderen aan (bijna) dagelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 4,6%.

Werkwijze KiVa

KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa
onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen.
Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

De 10 thema’s op een rijtje

KiVa werkt aan de hand van 10 thema’s*:
Thema 1: Iedereen verdient respect
Thema 2: In de groep
Thema 3: Wat is communicatie?
Thema 4: Plagen, ruzie of pesten?
Thema 5: Verborgen vormen van pesten en cyberpesten
Thema 6: Rollen in de groep
Thema 7: Samen zijn wij een fijne groep
Thema 8: Wij helpen elkaar
Thema 9: Wat kan ik doen?
Thema 10: KiVa-we doen het samen!

De tekst: Het KiVa-team

Bij ons op school is een KiVa-team aanwezig. Dit team is een werkgroep bestaande uit Vincent Barneveld en Malou Kip.
De hoofdtaak van het KiVa-team is om samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa binnen de school en is het team voor het personeel het eerste  omtrent KiVa.