Godsdienstonderwijs en HVO

Humanistisch vormingsonderwijs

Op onze school worden lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8. Ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat met elkaar, er wordt geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’.
Het is belangrijk dat je je eigen mening probeert te vertellen.

Bijbelonderwijs

De Wet op het Primair Openbaar Onderwijs geeft aan dat GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) als een vrijwillig keuzevak op openbare scholen verzorgd kan worden. Dat wil zeggen: de ouders van de kinderen moeten kunnen aangeven of hun kind al of niet lessen GVO zal bezoeken (dit betreft de vrijwilligheid) en voor welke levensbeschouwelijke richting men opteert.

In de praktijk blijkt het in veel gevallen niet haalbaar om alle levensbeschouwelijke richtingen aan te bieden, maar minimaal kan wel aan de ouders worden gevraagd of zij willen dat hun kind de lessen GVO volgt. Op onze school wordt GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) aangeboden en gaat alleen door bij voldoende aanmelding