Op de fiets, lopend of met de auto

Op de fiets, lopend of met de auto

Onze fietsenstalling kan niet alle meegebrachte fietsen bergen. Natuurlijk is het fijn om op de fiets naar school te gaan. Veel van onze kinderen wonen echter heel dicht bij school. Zij kunnen heel goed naar school lopen. We doen een beroep op uw medewerking om de fiets thuis te laten als lopen best wel kan.

Het stallen van de fiets bij school geschiedt op eigen risico en valt niet onder de aansprakelijkheid van de school. Op het schoolplein mag niet gefietst worden, ook niet door volwassenen. Ook op het pad langs het hek mag niet gefietst worden. Ouders die hun kinderen met de auto brengen kunnen voor de hoofdingang van Het Bolwerk parkeren.