Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Indien u zelf hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep (vermoedelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, krijgen de ouders van het betreffende kind een mail toegestuurd  waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen. Ook de overige kinderen krijgen een brief mee zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan.