Missie van Leerplein055

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar.

Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Daarnaast maken sbo de Boemerang (basisschool voor speciaal basisonderwijs) en Praktijkschool Apeldoorn (VO-school voor praktijkonderwijs) onderdeel uit van Leerplein055. Onze missie is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen.

Iedere medewerker van Leerplein055 wil elke dag goed onderwijs verzorgen! We werken vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken.. Kernwaarden die voor medewerkers de onderlegger vormen voor hun dagelijks handelen. Ze omschrijven welke basishouding van iedere medewerker van Leerplein055 verlangd wordt, wat daarmee bereikt gaat worden voor leerlingen, ouders en medewerkers en op welke wijze Leerplein055 uitdagingen aangaat, tot oplossingen komt en besluiten neemt.

De kernwaarden van Leerplein055: vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken. Leerplein055 richt zich op het versterken van professionaliteit en eigenaarschap bij alle medewerkers van de organisatie. De professional aan zet! De dagelijkse verantwoordelijkheid en complexiteit in het onderwijs is groot en dat vraagt om goed toegeruste leerkrachten die goed onderwijs geven. We verwachten van alle medewerkers dat zij de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken in hun dagelijks handelen centraal stellen. Dat met als doel het onderwijs maximaal mogelijk maken voor de leerlingen die dagelijks onze scholen bezoeken.

Visie

Leerplein055 wil een organisatie zijn die kwalitatief goed onderwijs biedt aan kinderen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. De optimale ontwikkeling van ieder kind is onze zorg. Onze scholen staan borg voor goede leerprestatie en leerplezier! Daarbij gaan we uit van de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken en verwachten van alle medewerkers van Leerplein055 dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen centraal stellen. Daarvoor is een organisatie met sterke scholen, professionele leerkrachten en een krachtig management nodig.

Over Leerplein055

  • Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, het beleid is gericht op optimale leerresultaten van leerlingen;
  • Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging;
  • Waarden en normen zijn vanzelfsprekend bij Leerplein055. Wij werken vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers;
  • Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige, moderne leeromgeving. Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind;
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.