Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)

Doomijn Kinderopvang verzorgt de buitenschoolse opvang in onze basisschool. Daar kunnen de kinderen zich, na een inspannende dag op school, ‘ontladen’ in een omgeving die aanvoelt als een en fijn ‘thuis’. In de gezellige groepsruimtes van Doomijn hebben de kinderen alle vrijheid en ruimte om te bewegen of te ontspannen. Van knutselen, een boek lezen, even chillen of lekker rennen en bewegen in de gymzaal, tot actief buiten spelen op het aangrenzende grasveld, de speeltuin (mét waterpomp) of voetballen op het Cruijf Court. Ook in de vakanties biedt Doomijn een uitdagend programma met workshops, sportinstuiven of uitstapjes.

De deskundig opgeleide en getrainde pedagogisch medewerk(st)ers begeleiden een groep met jongste kinderen en er is een groep voor de oudere kinderen. Zo spelen alle kinderen met leeftijdsgenootjes en past dat wat ze doen, bij hun leeftijd en wat ze leuk vinden. Voor informatie en tarieven gaat u naar www.doomijn.nl, kunt u contact opnemen met Doomijn via 038 421 45 21 of loopt u even bij ze binnen voor een kennismaking!

Peuterspeelzaal / peuteropvang

In onze school zorgt Doomijn Kinderopvang voor peuteropvang, in een daarvoor speciaal gerealiseerde en ingerichte ruimte. Een plek waar kinderen spelenderwijs, in een kleine groep, door ontwikkelingsgerichte activiteiten (educatief, creatief, beweging, muziek) worden voorbereid op de basisschool. Gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes en wachten op je beurt. Bij Doomijn draait het om samen doen en samen plezier maken, waarbij ieder kind op zijn eigen manier en tempo mag kijken, luisteren en ontdekken. Als een kind naar de basisschool gaat, maakt Doomijn een verslag van de ervaringen die de pedagogisch medewerk(st)ers met het kind heeft gehad. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden, waardoor het kind gewoon door kan gaan met zijn ontwikkeling in plaats van dat de leerkracht eerst zelf moet ontdekken wat een kind allemaal al kan. Voor informatie en tarieven gaat u naar www.doomijn.nl, kunt u contact opnemen met Doomijn via 038 421 45 21 of loopt u even bij ze binnen voor een kennismaking!

Voorschoolse opvang (VSO)

Voor ouders die op tijd op hun werk moeten zijn, is het goed om te weten dat in onze school Voorschoolse Opvang wordt verzorgd. Net als voor buitenschoolse opvang, werken wij hiervoor samen met Doomijn Kinderopvang en wordt gebruik gemaakt van de gezellige, huiselijke groepsruimtes. Ze kunnen zich zo in alle rust nog even voorbereiden op de startende schooldag. De VSO wordt verzorgd vanaf 07.30 tot 8.20 uur. Voor informatie en tarieven gaat u naar www.doomijn.nl, kunt u contact opnemen met Doomijn via 038 421 45 21 of loopt u even bij ze binnen voor een kennismaking!