Inleiding

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De schoolgids is verder een praktisch instrument, u vindt er de gegevens die ieder schooljaar wijzigen; de groepsindeling, de namen van de leerkrachten, ouderraadsleden etc.

Verder geeft het u een goed beeld van de sfeer op onze school en de afspraken die we als team samen gemaakt hebben. We proberen u inzicht te geven in de grote en kleine zaken die de dagelijkse gang van zaken op school bepalen.