Pestprotocol

Het Woudhuis wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij voorkomend pestgedrag. Pesten wordt op onze school niet getolereerd! Toch kan het weleens voor komen dat kinderen elkaar pesten. Dit willen we dan zo snel mogelijk oplossen.

Het anti-pestprotocol_Het_Woudhuis dec 2015  voor onze school is er klaar voor. Het gedragsprotocol dient om duidelijkheid te scheppen voor de leerlingen, ouders en leerkrachten.

Delen via