Activiteitencommissie

Wat is en wat doet de Activiteitencommissie?

De AC stelt zich als doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, het leraren team, schoolcommissies, de leerlingen en overige bij de school betrokkenen te bevorderen. Dit doel wil men  bereiken door samen met het team allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren.

Jaarlijks aan het begin van het schooljaar, vragen we aan alle ouders een financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan de opening van het schooljaar, het Sinterklaas, kerst- en paasfeest en andere activiteiten.

Hoewel de ouderbijdrage in principe een vrijwillige bijdrage is, is uw bijdrage van essentieel belang om deze extra activiteiten te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 22,50 per kind per schooljaar. Wanneer uw kind na 1 januari op school instroomt, betaalt u een deel van de jaarlijkse ouderbijdrage, namelijk € 11,25 en voor ieder kind dat instroomt na 1 april wordt er voor het resterende schooljaar geen bijdrage gevraagd.

De AC heeft als richtlijn om maandelijks te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. actuele zaken besproken zoals b.v. de stand van zaken wat betreft het organiseren van de activiteiten maar ook de financiën. Hierbij is een vertegenwoordiger van het team aanwezig.

AC-leden
Annoek Linthorst
André Tuik

Nienke Pol en Malou Kip zijn vertegenwoordigers vanuit het team.

 

 

 

Delen via