Portfolio en gesprekken

woensdag 25 januari 2023

In januari worden de LVS-toetsen (cito) afgenomen voor de kernvakken (rekenen en taal). Samen met andere observatiemomenten en tussentijdse methodetoetsen geeft dit een actueel beeld van de ontwikkeling van elk kind. Op 13 en 23 februari worden de gesprekken met u (en uw kind) gevoerd en wordt de portfolio toegelicht. Na het gesprek gaat deze mee naar huis om hem aan anderen te showen.

Delen via