woudhuis-nieuwsbrief
nieuwsbrief openbare basisschool Het Woudhuis | januari 2023

Beste ouders, Vanaf 22 januari 2023 vindt het Chinese nieuwjaar plaats, een feest dat 15 dagen lang wordt gevierd. Het jaar 2023 wordt voorspeld als ‘het jaar van hoop’.
Met onze school sluiten we daar graag bij aan. Hoop staat voor het hebben van vertrouwen. In 2023 vertrouwen wij erop dat alles wat ontwikkelen te goede komt van uw kind …

Meer lezen

Bereikbaarheid

Bij de hoofdingang vindt u 2 deurbellen.
De ingebouwde deurbel (rechts van de deur) is gemaakt en is betrouwbaar, deze horen wij ook boven. Mocht u toch merken dat hij hapert dan horen wij dat graag.
De linker deurbel (digitaal) geeft vaak problemen.

Bereikbaarheid

Ronde tafel, maandag 16 januari jl.

Op uitnodiging van school konden ouders verleden week maandag, met een kop koffie, aanschuiven aan een Ronde tafel gesprek op het Woudhuis. Op de agenda stonden de onderwerpen:
-schoolontwikkeling;
-communicatie
-ouderbetrokkenheid.
Met de aanwezige ouders keken Susanne en Marlette terug op een fijne avond met een constructieve opbrengst waarin iedereen met hun eigen bril op met elkaar in gesprek …

Meer lezen
Ronde tafel, maandag 16 januari jl.

Portfolio en gesprekken

In januari worden de LVS-toetsen (cito) afgenomen voor de kernvakken (rekenen en taal). Samen met andere observatiemomenten en tussentijdse methodetoetsen geeft dit een actueel beeld van de ontwikkeling van elk kind.
Op 13 en 23 februari worden de gesprekken met u (en uw kind) gevoerd en wordt de portfolio toegelicht. Na het gesprek gaat deze mee naar huis om hem …

Meer lezen
Portfolio en gesprekken

Schoolplein

Eindelijk is het zover!!! De aannemer "Wilbrink Buiten spelen" gaat vanaf 9 februari aan de slag met de zowel het grote plein als met het kleuterplein.
Wat gaat er gebeuren?
Op het grote plein investeren we in groene zones en afwatering, schuilplekken en diversiteit. Op het kleuterplein wordt het verkeersplein aangepakt en verbeterd en er wordt een loket gemaakt en …

Meer lezen
Schoolplein

Nieuwe naam van de school

Na de kerstvakantie ontvingen wij van heel wat kinderen leuke en/of inspirerende namen voor de school. Na zorgvuldig wikken en wegen en stemmen binnen het team is de nieuwe naam bekend! Onthulling
Op 9 februari a.s. starten we de dag met én het startsein van de renovatie van het plein én het bekend maken van de nieuwe schoolnaam. Dit doen …

Meer lezen
Nieuwe naam van de school

Griepgolf en inval

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte/afwezigheid van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem.
Ook op onze school komt het voor dat er geen vervanger beschikbaar is.
Wij proberen altijd om het probleem intern op te lossen, maar het komt wel eens voor dat we de klas naar huis moeten sturen. Mocht dat gebeuren en is …

Meer lezen
Griepgolf en inval

Agenda

26 okt
t/m
3 nov

Herfstvakantie

21 dec
t/m
5 jan

Kerstvakantie

22 feb
t/m
2 mrt

Voorjaarsvakantie 2025

18 apr
t/m
5 mei

Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Meivakantie en 5 mei vrij 2025

29 mei
t/m
30 mei

Hemelvaart + extra vrijdag vrij 2025

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.